خدمات آزمایشگاهی سپنتا توسعه سورین

خدمات آزمایشگاهی

جدایش مغناطیسی یکی از بخش­های کلیدی در فرآوری مواد معدنی به ویژه کانسنگ­ های آهن ­دار است. از این ­رو انتخاب درست تجهیزات جدایش مغناطیسی مستلزم­ انجام مطالعات امکان سنجی و پرعیارسازی در مقیاس­ آزمایشگاهی جهت دستیابی به نتایجی دقیق و قابل تعمیم به مقیاس صنعتی می­باشد. در این راستا سورین خدمات آزمایشگاهی را منطبق با استاندارد و کیفیت جهانی به نحوی ارائه می­دهد تا مشتریان اطمینان لازم در خصوص طراحی مفهومی خطوط صنعتی خود را بر مبنای نتایج دقیق آزمایشگاهی حاصل شده، کسب نمایند.

Previous slide
Next slide

جداکننده‌­های مغناطیسی مورد استفاده براساس طراحی شرکت باکس مگ انگلستان و با حساسیت ویژه‌­­ای طراحی و ساخته شده‌­اند. ویژگی‌­های لحاظ شده در طراحی این جداکننده‌­ها، قابلیت­‌های مهم ذیل را برای تست­‌های جدایش مغناطیسی مهیا می­سازد:

دقت بالای تست

تکرارپذیری بالای تست

قابلیت تعمیم نتایج به مقیاس صنعتی (Scale up)

انجام تست­های جدایش مغناطیسی خشک
براساس فرآیند تعریف شده از سوی کارفرما

طراحی کانسپت فرآوری
به روش جدایش مغناطیسی خشک

انجام تست های بهینه‌­سازی راندمان جدایش مغناطیسی در خطوط پرعیارسازی خشک*

* مجموعه تست های جدایش مغناطیسی در انواع شدت میدان ۸۰۰، ۱۲۰۰، ۲۵۰۰، ۳۵۰۰ و ۵۰۰۰ گوس قابل انجام است.