جداکننده مغناطیسی بلت
imgonline com ua ReplaceColor 0CUvncfplF09Qb 1

جداکننده مغناطیسی بلت

از این تجهیز برای جدایش ذرات سنگ­‌آهن در ابعاد کوچکتر از ۴۰۰ استفاده میشود. درام در این دستگاه توسط یک لاستیک محافظت می­شود تا از برخورد مستقیم ذرات به پوسته درام مغناطیسی جلوگیری کرده و از پوسته در برابر ضربات ناشی از برخورد مداوم محافظت میکند.
در این تجهیز سنگ­‌آهن توسط یک فیدر روی بلت تغذیه شده و به آرامی در معرض میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد. عمل جدایش از طريق جذب ذرات سنگ‌­آهن به آهنرباهای بکار رفته در درام دستگاه صورت می­گیرد. بدلیل درشت بودن ابعاد خوراک ورودی، معمولاً از این تجهیز در مرحله کوبینگ استفاده می‌شود.