تاریخچه، رشد و توسعه سپنتا توسعه سورین

پیدایش

آغاز فعالیت شرکت به عنوان مجری پروژ‌های تحقیق و توسعه حوزه معدن و صنایع معدنی

شهریور ۱۳۹۹

تغییر راهبرد

آغاز فعالیت شرکت در حوزه ساخت اولین تجهیز جداکننده ادی‌ کارنت در کشور

اسفند ۱۴۰۰

کسب عنوان دانش‌بنیانی

کسب گواهی دانش‌ بنیانی از معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری به عنوان دارنده دانش فنی تولید جداکننده‌ ادی کارنت

آبان ۱۴۰۱

شروع فعالیت ساخت تجهیزات

آغاز فعالیت شرکت در حوزه ساخت انواع جداکننده‌های مغناطیسی در مقیاس صنعتی و پایلوت

بهمن ۱۴۰۱