جداکننده سطح شیبدار
سطح شیبدار
سطح شیبدار۲

جداکننده سطح شیبدار

این محصول جهت سنجش عیار کنسانتره میکرونیزه به روش تر مورد استفاده قرار می گیرد که از طریق اتصال جریان آب، قابلیت شستشوی کنسانتره روی سطح فراهم شده تا تست مدنظر با دقت بالایی انجام گیرد.